/
Miles Team

Service support

Miles Team

Focusing on technology, we are committed to solving problems encountered by users in the process of use and improving customer satisfaction.

01

Henan/Shandong

02

Gansu/Qinghai/Xizhang

03

Ningxia

04

Guizhou/Sichuan

05

Yunnan

06

Hunan

07

Hubei

08

Fujian/Jiangxi

09

Zhejiang

10

Xinjiang

11

Neimeng/Three northeastern provinces

12

Shanxi/Shanxi

11

Chongqing

12

Guangdong/Guangxi

13

Hainan

14

Hebei/Beijing/Tianjin

15

Shanghai

16

Jiangsu

17

Anhui

SANXIN

 Copyright ©  2021 Jiangsu Zhinan Lubrication Hydraulic Technology Co., Ltd.    苏ICP备19056439号   Powered by www.300.cn